November: Roehøst på Sydlolland

Roehøst

Om efteråret har landbruget travlt med roehøsten.
Sukkerroerne udgør stadig en vigtig afgrøde, dog har mekaniseringen holdt sit indtog.
Da sukkerroedyrkningen kom til Lolland var det udelukkende håndarbejde.