Arkivfagligt arbejde

Forespørgsler, der kan besvares inden for ½ time, er gratis.

Ved undersøgelser/research, der tager mere end ½ time
afregnes pr. påbegyndt time: 300 kr.

Skanning af dokumenter koster 1 kr. pr. side.
Hertil lægges et ekspeditionsgebyr på 20 kr.