Tunnelforberedelse

Oktober: Tunnelforberedelse øst for Rødbyhavn

De Danske forberedelser til en kommende tunnel fortsætter. Lige nu venter man spændt på klarmelding fra Tyskland. Måske 3. november.Billedet er taget fra udsigtsplatformen øst for Rødbyhavn. Lokalarkiv

Femern projektet

August: Molebyggeri ved Rødbyhavn

Den Danske regering besluttede sidst i 2019 at fortsætte forberedelserne til det kommende Femern Bæltprojekt.Her i sommeren 2020 er molebyggeriet ved den kommende arbejdshavn påbegyndt.Molen opbygges med granit der fragtes fra Norge, omlades og lægges siden på plads. Lokalarkiv

Jernbanestien Lolland - Pit Stop Holeby

Jernbanestien – Pit Stop Holeby

Holeby er byen, hvor en borgergruppe tog initiativ til jernbanestien.Stien er i 2018 blevet opdateret med forskelligefaciliteter på strækningen fra Rødbyhavn til Maribo.Nye skilte, der viser stiforløbet til Maribo. Værktøj til cykelreparation, luftpumpe, el til mobiltelefoner og el-cykler. Desuden findes der toiletfaciliteter.Der er også skiltning til de nationale cykelstier. Lokalarkiv

Mindesten ved Galgebakken i Holeby Sogn

Mindesten ved Galgebakken i Holeby Sogn

Fuglse Herreds gamle Tinghus lå oprindelig vest for den nuværende Vesterbyvej i Holeby Sogn. Henrettelsespladsen lå tæt ved Tinghuset, der ikke længere findes.Stedet kaldes stadig for Galgebakken og området er fredet.For at markere stedet, blev der på foranledning af historikeren Jens Wolsing, lagt 3 mindesten på stedet. Lokalarkiv

Jernbanestien Holeby-Rødbyhavn. I 2019 en del af Østersøruten N8

Jernbanestien Lolland 2019

I 2017 fandt en gruppe lokale borgere sammen for at genoplive foreningen Jernbanestien. De havde erfaret, at der stod et større beløb på en konto fra den oprindelige forening.Den gamle bestyrelse var blevet opløst og havde ikke nået at videregive aktiverne i henhold til vedtægterne. Gruppen mente, at beløbet burde bruges til at renovere og … Læs mere

Strandholm sø tørlagt

Projekt ny Femern Bælt forbindelse

Strandholm Sø ved Rødbyhavn tørlagt I forbindelse med etableringen af den kommende Femern Bælt forbindelse, har folketinget besluttet at igangsætte indledende arbejder, inden den endelige godkendelse er helt klar i Tyskland. Første opgave er altid de arkæologiske undersøgelser, som skal foretages i det område, der bliver berørt. Museum Lolland Falsters har længe arbejdet på markerne … Læs mere

Skansen bag Lalandia Feriecenter

Marts/April: Skansen bag Lalandia Feriecenter

Den gamle historiske skanse bag Lalandia Feriecenter blev i 2018 ryddet for buskads og træer og er igen synlig. Skansen mistede sin betydning efterhånden som indløbet til Rødby sandede til. Skansen, der ses, er den ene af 2, der blev bygget tilbage i 1600-tallet på hvert sit næs med 500 meters afstand. Formålet var at … Læs mere

Rødbyhavn før Fugleflugtslinien

Rødbyhavn 1958

Luftfoto af havnen i Rødbyhavn i 1958. Billedet er taget inden starten på byggeriet af den nye færgehavn til Fugleflugtslinien. Bemærk de gamle moler og fiskernes ruser, der hænger til tørre. Anne Margrethe Kondrup Rasmussenwww.sydlollands-lokalarkiv.dk