Billeder til salg

Til privat brug
Digital udgave af billede (jpg) til mail: 25 kr.
Efterfølgende max. 5 billeder koster 20 kr. pr. stk.
Ønskes flere fotos aftales en særpris.
Du kan selv købe de fleste billeder via Arkiv.dk
Til kommerciel brug
Billeder til annoncer, reklamer, kommercielle
udgivelser, tegning, layout mv.
Digital udgave af billede i høj opløsning: 300 kr.
Generelle bestemmelser
Fotografier, film og andet materiale fra arkivets
samlinger må kun gengives, når gældende
bestemmelser om ophavsret m.v. overholdes.
Ved offentliggørelse skal fotografens navn altid anføres,
og Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv angives som kilde.
Tilladelsen gælder kun til det formål, som er aftalt.