Arkivets historie

Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv driftes under Kultur og Fritid i Lolland Kommune.

Arkivets leder er ansat af Lolland Kommune på ½-tid, som sammen med 18 frivillige løser de forskellige arbejdsopgaver, der er på et lokalarkiv. De frivilliges kompetencer spænder bredt, og deltager efter behov.

Rødby Kommune startede arkivet op i 1972 med kontor i en ny biblioteksfilial i Rødbyhavn. Siden blev Arkivet flyttet til Kirke Alle 1 i Rødby, hvor også Ungdomsskolen havde sine lokaler.
Holeby Kommune fulgte efter og besluttede at oprette lokalhistorisk arkiv i 1978.
Holeby arkivet blev i 2009  lagt sammen med Rødbyarkivet på adressen Kirke Alle 1 i Rødby.

I 2009 besluttede Kultur og Fritid i Lolland Kommune, at arkivet i slutningen af året skulle flytte til Kulturhuset, Skolegade 1 i Rødbyhavn. Arkivet er igen i Rødbyhavn, i nyindrettede lokaler nabo til biblioteksfilialen.

Arkivet rummer arkivalier  fra Skørringe i vest til Fuglse i øst og fra Bursø i nord til Errindlev i syd.