Etablering af arbejdshavn til Femern Bælt projektet

I forbindelse med af Femern Bælt projektet, er Rødbyhavns 3. havnebassin under udgravning.
I 1911 fik Rødbyhavn en fiskerihavn, som siden er blevet udvidet.
En ny færgehavn blev udgravet sidst i 1960’erne og indviet i 1963 til Fugleflugtsliniens færger.
Nu gælder det en arbejdshavn til levering af byggematerialer og udskibning af tunnelelementer.