Mindesten ved Galgebakken i Holeby Sogn

Fuglse Herreds gamle Tinghus lå oprindelig vest for den nuværende Vesterbyvej i Holeby Sogn. Henrettelsespladsen lå tæt ved Tinghuset, der ikke længere findes.
Stedet kaldes stadig for Galgebakken og området er fredet.
For at markere stedet, blev der på foranledning af historikeren Jens Wolsing, lagt 3 mindesten på stedet.