Højbygård Sukker-og Papirfabrik

I 1872 besluttede Brødrene Frederiksen, der var sønner fra Nøbbøllegård, at etablere Lollands første sukkerfabrik. De havde været på studieture rundt om i Europa, hvor de havde set dyrkning af roer og produktion af sukker fremstillet af sukkerroer. En afgrøde der også kunne dyrkes i Danmark. Den gav både sukker og et restprodukt, der kunne anvendes som foder til deres store kvægbesætning.

Grundstenen til sukkerfabrikken Fabrikken Lolland blev lagt i december 1872. Hele 1873 gik med at opbygge fabrikken, og det første sukker blev fremstillet i januar 1874. Opbygningen blev forsinket af 2 andre store projekter på Lolland. Digebygning efter stormfloden i 1872 og bygning af jernbane mellem Nykøbing og Nakskov.

Efter at fabrikken kom igang, fulgte nogle svære økonomiske år. Og fabrikken gik konkurs i 1877. Ved konkursen tabte brødrene hele deres formue inclusive Nøbbøllegård.

Fabrikken blev derefter videreført af et konsortium indtil De Danske Sukkerfabrikker købte fabrikken i 1882. Fabrikken hed nu Højbygård Sukkerfabrik A/S

De Danske Sukkerfabrikker ombyggede og udvidede fabrikken flere gange. Den største udvielse var i 1937, hvor det gamle ‘sukkerhus’ blev revet ned og erstattet med et nyt på flere etager. Siden fulgte flere ombygninger, men i 1960 var fabrikken ikke længere rentabel.

Sammen med De Forenede Papirfabrikker ombyggede De Danske Sukkerfabrikken den gamle sukkerfabrik til papirproduktion med det nye navn Højbygård Papirfabrik A/S.

Papiret (karduspapir) blev fremstillet af genbrugspapir, pap og halm fra de lokale landmænd. Papiret blev anvendt til bølgen i bølgepaproduktionen.

Produktionen fortsatte til 1993, hvor fabrikken igen ikke var rentabel. Siden har der været flere ejere.

I 2008 blev den gamle sukkerfabrik valgt som en af Danmarks 25 industriminder.

Nuværende ejer har ombygget fabrikken med kontorer, lagre, hotel (Factory Lodge) og et Visual Climate Center, placeret på øverste etage i det gamle sukkerhus.

Bygningerne ligger på Fabriksvej i Holeby.