Arkivets historie

Sydlollands Lokalhistoriske Arkiv driftes under Kultur og Fritid i Lolland Kommune.

Arkivets leder er ansat af Lolland Kommune på ½-tid, som sammen med 18 frivillige løser de forskellige arbejdsopgaver, der er på et lokalarkiv. De frivilliges kompetencer spænder bredt, og deltager efter behov.

Rødby Kommune grundlagde arkivet i 1972 med kontor i den dengang nye biblioteksfilial på Havnegade i Rødbyhavn.
Siden blev Arkivet flyttet til Kirke Alle 1 i Rødby, hvor også Ungdomsskolen havde sine lokaler.
Holeby Kommune fulgte efter og oprettede lokalhistorisk arkiv i 1978.
Holeby arkivet blev i 2009  lyttet sammen med Rødbyarkivet på adressen Kirke Alle 1 i Rødby.
I 2018 besluttede Kultur og Fritid i Lolland Kommune, at arkivet i slutningen af året skulle flytte til Digecentret, Skolegade 1 i Rødbyhavn. Arkivet er nu igen i Rødbyhavn, i nyindrettede lokaler nabo til biblioteksfilialen.
Arkivet dækker området fra Skørringe i vest til Skottemarke i øst - Bursø i nord og Errindlev i syd.