VELKOMMEN TIL SYDLOLLANDS LOKALHISTORISKE ARKIV

/Kirkealle1Stor.jpg 

Lokalarkivet - din guide til Sydlollands historie

Arkivet modtager og opbevarer arkivalier og billeder fra sognene i de tidligere Rødby og Holeby kommuner.

NYHEDER:

 Maj 2016
/Rivned.jpg
 
Billeder fra Sydlolland
Sydlollands Lokalarkiv søger stadig billeder af huse/ejendomme på Sydlolland.
Vil du/I hjælpe, så kontakt lokalarkivet. Måske har du/I billedet, vi mangler.
Er du/I nabo eller kender et hus, der skal rives ned ?
Kontakt gerne arkivet eller tag et billede, og send det til sydlollands-lokalarkiv@mail.dk med vejnavn og husnummer.
HUSK, billeder må kun tage fra offentlig vej.
   
Februar 2016
 
  /Slaegtsbogen_aug_15.jpg
 
Slægtskursus forår 2016
Søgning efter dine egne aner.
Vil du have hjælp til at komme i gang med søgning efter dine aner.
Så starter nyt hold over 4 torsdage, fra 9.30-11.30 på Lokalarkivet, Kirkealle 1, Rødby.
Første lektion er torsdag, den 25. februar kl. 9.30.
Tilmelding er nødvendig til:
sydlollands-lokalarkiv@mail.dk eller på telefon 5460 1531.
Der opkræves et mindre beløb til dækning af materialer.
Har du spørgsmål til emnet, er du megte velkommen til at kontakte os.
   
 December 2015
 
/Julen_2015.jpg
Arkivet holder juleferie
Vil I besøge Arkivet inden jul, skal I være opmærksom på, at Arkivet holder juleferie fra mandag den 21. december 2015 (incl.)
Vi starter op igen mandag den 4. januar 2016.
 
ALLE ØNSKES EN GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR.
 
   
Oktober 2015  
 
 /Arkivet_nov_15.jpg
 
Arkivernes Dag 2015
Lørdag den 14. november afholdes Arkivernes Dag. Alle er velkommen mellem kl. 10 og 14 på arkivet, Kirke Alle 1 i Rødby.
Se lokale billeder. Måske kan du/I hjælpe med at lokalisere de gamle smedjer, der var  i lokalområdet.
Hør eller fortæl lokalhistorie, og vær med til at bevare områdets kulturarv for eftertiden. Måske som frivillig medarbejder på arkivet.
 
   
Oktober 2015   
 
/Aarsmoede2015.jpg
Errindlev Forsamlingshus
 
/Soholt.jpg
Søholt set fra Barokhaven
Arkivets årsmøde 2015
Arkivets årsmøde afholdes i år i Errindlev Forsamlingshus mandag, den 26. oktober kl. 19.00
Velkomst ved Heino Knudsen, formand for Kultur & Fritid.
Arkivets årsberetning og præsentation af Årsskrift 2015 og skribenterne.
Årets foredragsholder er Philip Lüttichau, som vil holde indlæg om Søholts historie. Om Hovedbygningen, Barokhaven, Avlsgården, om moderne godsdrift, og godsets syn på fremtiden.
Fælles kaffebord, pris 50 kr.
Øl og vand kan købes.
Alle interesserede er VELKOMMEN til at deltage.
Husk ! Fra Rødbysiden via Højbygårdvej.
 
   
 August 2015   
  
  /Stamtrae_aug_15.jpg
 
   
 
 /Slaegtsbogen_aug_15.jpg
 
Slægtskurser efterår 2015
Start din egen slægtsforskning.
Få hjælp til at komme i gang med søgning efter dine egne aner.
Kursus over 4 torsdage, fra 9.30-11.30
Første kursus torsdag, den 3. september.
Tilmelding nødvendig. Se nederst på siden.
Lav din egen simple slægtsbog.
Vi laver en slægtsbog uden at anvende et slægtsprogram.
Slægtsbogen laves med de programmer, der findes på computeren.
Medbring egen computer, dog ingen betingelse.
Kursus over 3 onsdage, fra kl. 9.30-11.30
Første kursus onsdag, den 2. september.
Husk tilmelding !
Tilmelding.
Tilmelding i åbningstiden på tel.: 5460 1531 eller på mail: sydlollands-lokalarkiv@mail.dk
Bemærk: der anves først til mølle princippet.
Kurserne afholdes på Lokalarkivet i Rødby. Der opkræves et mindre beløb til materialer.
Er der spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte arkivet.
   
 Marts 2015
 
/Konf51.jpg
ARKIVET SØGER BILLEDER 
Vi har mange forespørgsler på skole- og konfirmationsbilleder fra Sydlolland.
Desværre er vores nuværende samling ikke komplet, så har du/I billeder liggende,vil vi meget gerne låne og scanne dine/jeres billeder.
Gerne med en navneliste, hvis muligt.
Billederne vil senere kunne findes på: www.arkiv.dk, som er hele Danmarks fotoalbum.
 
   


Læs tidligere nyheder her
 
/InfoHistoriskAtlas.jpg
 
/InfoArkibas.jpg
 
/InfoIndlevering.jpg
 
/facebook.jpg
 
 -
 
Log ind | ©Abedroad Studie | CMS vejledning