Kanon fra søslaget i Femern Bælt 1644

I forbindelsen med forundersøgelsen til Femern Bælt-tunnelen, fandt marinearkæologerne 2 kanoner på vraget af det Hollandske skib Swarte Arent.
Den ene kanon er pt. udstillet på feriecenteret Lalandia. Egentlig skulle den
have været udstillet på informationscenteret i Havnegade, men var for tung.

Historien bag:
I 1644 fandt et stort søslag sted i Femern Bælt mellem den danske flåde
og en svensk-hollandsk flåde, Slaget opstod som et led i i en strid mellem
Danmark og Sverige i 1643-1645 om den danske Øresundstold.
Den 13. oktober stod det afgørende slag mellem de to arvefjender.
I Femern Bælt udkæmpedes et dramatisk søslag, der sendte tre skibe til
havets bund: de danske skibe Delmenhorst og Lindormen samt Swarte
Arent, der var en del af den hollandske hjælpeflåde på svensk side.
De tre skibsvrag er blevet undersøgt af marinearkæologer forud forud for
byggeriet af den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel mellem
Rødbyhavn i Danmark og Puttgarden i Tyskland. Da marinearkæologerne
dykkede på vraget af Swarte Arent fandt man kanoner og adskillige
kanonkugler spredt ud over vraget på havbunden. En af kanonerne
fra Swarte Arent står udstillet på Lalandia udlånt af Femern A/S. Kanonen
er ca. 2,50 m lang og vejer ca. 1.200 kg.
Slaget i Femern Bælt endte med et katastrofalt dansk nederlag.
Da krudtrøgen lagde sig efter slaget, havde øverstbefalende over
Den danske flåde, Pors Mundt, ikkebare mistet sit eget liv, men også
hovedparten af den danske flåde, der var blevet erobret af fjenden.
100 sømænd mistede livet, og yderligere 1.000 sømænd blev taget
som fanger. På den svenske side var tabene 59 faldne, og kun Swarte
Arent blev sænket
Tabet af den danske flåde fik afgørende betydning. I 1645 var eneste
derfor at starte fredsforhandlinger. Her måtte Danmark afstå flere
landområder i Østersøen og Norge og nedsætte Øresundstolden.