Jernbanestien – Pit Stop Holeby

Holeby er byen, hvor en borgergruppe tog initiativ til jernbanestien.
Stien er i 2018 blevet opdateret med forskellige
faciliteter på strækningen fra Rødbyhavn til Maribo.
Nye skilte, der viser stiforløbet til Maribo. Værktøj til cykelreparation, luftpumpe, el til mobiltelefoner og el-cykler. Desuden findes der toiletfaciliteter.
Der er også skiltning til de nationale cykelstier.