Jernbanestien Lolland 2019

I 2017 fandt en gruppe lokale borgere sammen for at genoplive foreningen Jernbanestien. De havde erfaret, at der stod et større beløb på en konto fra den oprindelige forening.Den gamle bestyrelse var blevet opløst og havde ikke nået at videregive aktiverne i henhold til vedtægterne. Gruppen mente, at beløbet burde bruges til at renovere og opdatere stien til version 2.0.

For få adgang til beløbet skulle der være en aktiv forening. Det lykkedes at få valgt en en ny bestyrelse, som igen kunne råde over aktiverne og lave et oplæg til Lolland Kommune, der ejer stien.

Bestyrelsen kontaktede kommunen, og sammen udarbejdede man et oplæg, omfattende belægningen på stien, opsætning af borde/bænke, åbning til landskabet og endelig udnyttelse af Bursø grusgrav. Der skulle fældes træer, åbnes op til naturen, bygges shelder og naturtoilet.

For at få økonomien i projektet til hænge sammen, søgte man I samarbejde med Lolland kommune fonde. Det lykkedes at få støtte fra Grøn ordning, Naturlandet og Lolland kommune til projektet, så de fleste ønsker kunne realiseres.

Endnu mangler der en del før projektet er færdigt. Det gælder området ved Rødby station og i Rødbyhavn, hvor stien tager sin begyndelse. Her foregår der i foråret 2019 en vejomlægning ved havnen.

Når projektet er færdigt, kan gående og cykelturister nyde jernbanestien, der på en længere strækning udgør Østersøruten N8 og Munkeruten.

Første maj 2019 blev jernbanestien genindviet med med tale af borgmester Holger Skov Rasmussen ved et arrangement i Bursø grusgrav. I forbindelse med indvielsen var der arrangeret cykelture fra Rødbyhavn, Rødby og Holeby. Vandreture fra Holeby og Håred til Bursø grusgrav.

Efter borgmester Holger Skov Rasmussen havde holdt sin tale, gik forsamlingen ud til jernbanestien, hvor borgmesteren klippede en rød snor for at markere indvielsen af version 2.