/Indlevering_1.jpg

Sydlollands Lokalhistoriske arkiv modtager og opbevarer gerne:

Ejendomspapirer
Virksomhedshistorier
Fotografier - gerne med navne
Lysbilleder/dias
Billeder fra egnen fx billeder af gårde
CD/DVD'er med digitale billeder.
Dagbøger/Erindringer fra livet
Foreningsprotokoller til opbevaring.
Gamle aviser/ evt. udklip.
Materiale fra nutiden er også  meget velkommen
 
Stammer arkivalierne fra andre egne i landet, videresender vi arkivalierne til de arkiver, materialet hører til.
ALT materiale er underlagt klausuler, tavshedspligt etc.
 
TÆNK PÅ SLÆGTSFORSKERNE OM 50 ÅR
 
 
 
 

 

 

 

 
/InfoHistoriskAtlas.jpg
 
/InfoArkibas.jpg
 
/InfoIndlevering.jpg
 
/facebook.jpg
 
Log ind | ©Abedroad Studie | CMS vejledning